ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1แบบฟอร์มการเสนอยาเข้า กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป01/06/2020643
2ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/2020254
3บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/2019717
4คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019484
5ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019730
6ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019330
7แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019322
8แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019285
9แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019502
10คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019585
11ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019371
12ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019751
13ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191154
14ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019366
15แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019373
16แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019293
17แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019297
18ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019279
19ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019353
20ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019424