ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 22 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1หนังสือให้ความยินยอม Consent Form แบบฟอร์มทั่วไป28/06/2022220
2แบบฟอร์มการเสนอยาเข้า กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป01/06/2020999
3ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/2020422
4บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/20191165
5คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019636
6ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191521
7ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019541
8แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019472
9แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019440
10แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191006
11คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191028
12ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019530
13ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019982
14ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191910
15ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019543
16แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019533
17แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019504
18แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019485
19ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019449
20ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019499