ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1แบบฟอร์มการเสนอยาเข้า กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป01/06/2020578
2ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/2020226
3บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/2019677
4คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019446
5ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019533
6ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019298
7แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019286
8แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019252
9แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019381
10คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019420
11ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019337
12ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019711
13ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019961
14ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019304
15แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019332
16แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019264
17แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019264
18ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019248
19ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019317
20ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019351