ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 22 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1หนังสือให้ความยินยอม Consent Form แบบฟอร์มทั่วไป28/06/2022114
2แบบฟอร์มการเสนอยาเข้า กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป01/06/2020869
3ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/2020370
4บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/20191076
5คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019584
6ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191227
7ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019486
8แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019417
9แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019385
10แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019900
11คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019870
12ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019478
13ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019928
14ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191688
15ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019477
16แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019479
17แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019452
18แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019407
19ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019385
20ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019450