ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1แบบฟอร์มการเสนอยาเข้า กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป01/06/2020352
2ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/2020136
3บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/2019378
4คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019250
5ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019229
6ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019174
7แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019177
8แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019159
9แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019198
10คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019175
11ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019185
12ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019349
13ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019305
14ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019184
15แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019143
16แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019171
17แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019164
18ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019158
19ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019160
20ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019192