ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/202022
2บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/2019114
3คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201983
4ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/201983
5ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201974
6แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201963
7แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201961
8แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201956
9คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201952
10ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201954
11ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019109
12ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201957
13ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201976
14แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201951
15แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201966
16แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201962
17ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201962
18ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201962
19ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201965
20แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201958