ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1แบบฟอร์มการเสนอยาเข้า กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป01/06/2020771
2ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/2020317
3บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/2019821
4คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019536
5ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019939
6ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019435
7แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019369
8แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019340
9แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019653
10คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019729
11ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019422
12ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019843
13ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191342
14ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019427
15แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019431
16แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019397
17แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019354
18ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019335
19ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019404
20ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019493