ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019741
2ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019777
3ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019653
4ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019601
5แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019671
6แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019676
7แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019695
8ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019739
9ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20192915
10บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/20191361
11ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191125
12ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019717
13คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191364
14คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019798
15แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019596
16แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019615
17ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019703
18ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/20192292
19ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/2020576
20หนังสือให้ความยินยอม Consent Form แบบฟอร์มทั่วไป28/06/2022730