ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20192842
2ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/20192247
3บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/20191342
4คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191328
5แบบฟอร์มการเสนอยาเข้า กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป01/06/20201180
6ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191108
7คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019776
8ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019752
9ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019719
10แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019710
11ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019698
12ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019684
13หนังสือให้ความยินยอม Consent Form แบบฟอร์มทั่วไป28/06/2022679
14แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019675
15แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019659
16แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019650
17ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019632
18แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019596
19ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019585
20แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019575