ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019585
2คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019776
3คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191328
4ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/20192247
5ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20192842
6บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/20191342
7ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/2020561
8หนังสือให้ความยินยอม Consent Form แบบฟอร์มทั่วไป28/06/2022681
9แบบฟอร์มการเสนอยาเข้า กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป01/06/20201181
10แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019710
11แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019576
12แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019660
13แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019650
14แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019676
15แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019596
16ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019719
17ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019632
18ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019698
19ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019684
20ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019752