ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019741
2ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019777
3ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019653
4ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019601
5แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019671
6แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019676
7แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019695
8ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019739
9ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20192915
10ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191125
11ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019716
12คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191364
13แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019596
14แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019615
15ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019703
16ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/20192292
17คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019797
18บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/20191361
19ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/2020575
20แบบฟอร์มการเสนอยาเข้า กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป01/06/20201200