ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/2020543
2แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019563
3ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019567
4แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019583
5ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019614
6หนังสือให้ความยินยอม Consent Form แบบฟอร์มทั่วไป28/06/2022618
7แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019632
8แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019643
9แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019653
10ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019671
11ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019685
12แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019688
13ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019701
14ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019730
15คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019757
16ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191097
17แบบฟอร์มการเสนอยาเข้า กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป01/06/20201165
18คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191272
19บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/20191324
20ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/20192183