ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/2020575
2แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019596
3ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019601
4แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019615
5ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019653
6แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019671
7แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019676
8แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019695
9ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019703
10ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019716
11หนังสือให้ความยินยอม Consent Form แบบฟอร์มทั่วไป28/06/2022730
12ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019739
13แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019741
14ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019777
15คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019798
16ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191125
17แบบฟอร์มการเสนอยาเข้า กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป01/06/20201200
18บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/20191361
19คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191364
20ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/20192292