ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 22 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1หนังสือให้ความยินยอม Consent Form แบบฟอร์มทั่วไป28/06/2022220
2ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/2020422
3แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019441
4ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019449
5แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019452
6แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019472
7แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019485
8ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019499
9แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019504
10ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019530
11แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019533
12ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019541
13ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019543
14ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019598
15คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019636
16ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019982
17แบบฟอร์มการเสนอยาเข้า กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป01/06/2020999
18แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191006
19คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191028
20บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/20191165