ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019638
2ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019701
3ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019588
4ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019537
5แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019597
6แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019616
7แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019623
8ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019671
9ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20192597
10บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/20191289
11ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191069
12ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019655
13คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191197
14คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019722
15แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019534
16แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019555
17ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019641
18ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/20192028
19ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/2020509
20หนังสือให้ความยินยอม Consent Form แบบฟอร์มทั่วไป28/06/2022546