ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191069
2ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019701
3ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019641
4ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019655
5ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019588
6ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019671
7แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019555
8แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019623
9แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019597
10แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019616
11แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019534
12แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019638
13แบบฟอร์มการเสนอยาเข้า กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป01/06/20201136
14หนังสือให้ความยินยอม Consent Form แบบฟอร์มทั่วไป28/06/2022546
15ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/2020509
16บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/20191289
17ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20192597
18ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/20192028
19คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191197
20คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019722