ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019134
2ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019161
3ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019137
4ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019136
5แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019144
6แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019149
7แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019123
8ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019161
9ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019213
10บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/2019323
11ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019283
12ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019149
13คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019143
14แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019154
15คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019212
16แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019140
17แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019155
18ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019151
19ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019198
20ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/2020106