ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019101
2ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019112
3ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019105
4ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019108
5แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019108
6แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019118
7แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201990
8ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019125
9ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019126
10บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/2019227
11ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019213
12ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019106
13คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201992
14แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019107
15คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019162
16แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019106
17แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019106
18ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019117
19ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019140
20ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/202076