ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019333
2ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019494
3ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019405
4ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019336
5แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019354
6แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019398
7แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019432
8ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019428
9ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191343
10บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/2019822
11ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019843
12ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019423
13คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019730
14แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019654
15คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019537
16แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019341
17แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019369
18ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019436
19ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019939
20ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/2020318