ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019335
2คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019537
3คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019730
4ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019939
5ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191342
6บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/2019822
7ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/2020317
8แบบฟอร์มการเสนอยาเข้า กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป01/06/2020771
9แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019333
10แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019653
11แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019340
12แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019397
13แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019354
14แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019431
15แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019369
16ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019428
17ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019404
18ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019422
19ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019435
20ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019494