ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 22 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019428
2คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019617
3คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019988
4ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191396
5ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191808
6บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/20191127
7ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/2020396
8หนังสือให้ความยินยอม Consent Form แบบฟอร์มทั่วไป28/06/2022186
9แบบฟอร์มการเสนอยาเข้า กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป01/06/2020954
10แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019422
11แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019958
12แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019421
13แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019484
14แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019445
15แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019511
16แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019454
17ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019522
18ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019479
19ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019509
20ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019519