ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201944
2คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201958
3คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201937
4ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/201955
5ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201935
6บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/201983
7แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201946
8แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201935
9แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201939
10แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201951
11แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201949
12แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201935
13แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201941
14ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201956
15ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201941
16ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201937
17ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201950
18ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201945
19ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201976