ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019145
2ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019179
3ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019152
4ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019149
5แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019156
6แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019162
7แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019134
8ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019177
9ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019257
10ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019309
11ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019166
12คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019162
13แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019176
14แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019149
15แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019167
16ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019163
17ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019214
18คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019235
19บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/2019349
20ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/2020125