ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 22 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019422
2ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019572
3ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019479
4ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019429
5แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019445
6แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019484
7แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019511
8ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019522
9ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191808
10ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019961
11ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019510
12คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019988
13แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019958
14แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019421
15แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019454
16ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019520
17ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191396
18คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019617
19บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/20191127
20ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/2020397