ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201955
2ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201961
3ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201959
4ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201959
5แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201960
6แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201963
7แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201950
8ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201969
9ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201953
10ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019100
11ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201951
12คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201950
13แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201951
14แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201954
15แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201961
16ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201965
17ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/201978
18คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201973
19บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/2019109
20ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/202017