ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 132 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019982
2ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019598
3ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019541
4ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019530
5ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019499
6ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019543
7โครงการสถานพัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐาน เด็กปฐมวัยสุขภาพดี มีพัฒนาการที่สมวัย ประจำปี 2563เอกสารเผยแพร่19/05/2020379
8แผนปฏิบัติราชการ ปี2563เอกสารเผยแพร่27/02/2020450
9แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปี 2562เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง10/07/20191070
10แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปี 2561เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง18/07/2019475
11แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2562เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง18/07/2019941
12แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2561เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง18/07/20191023
13แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งบกองทุนประกันสังคม งบบริหาร ไม่เกิน 5% (ระดับจังหวัด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง01/08/2019579
14แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019472
15แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019533
16แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019485
17แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019504
18แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019441
19แบบโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เอกสารคู่มือ11/07/20191064
20แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191006