ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 71 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง09/07/201956
2มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานเอกสารคู่มือ09/07/2019115
3สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2560เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง09/07/201975
4แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201959
5ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201965
6ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201963
7ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201963
8แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201962
9แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201967
10แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201951
11ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201976
12ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201958
13ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019109
14ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201954
15คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201952
16แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201958
17แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201964
18แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201963
19ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201975
20ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/201983