ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 135 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง09/07/2019567
2มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานเอกสารคู่มือ09/07/2019979
3สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2560เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง09/07/2019680
4แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019765
5ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019793
6ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019665
7ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019612
8แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019683
9แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019691
10แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019705
11ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019753
12ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20192958
13ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191139
14ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019733
15คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191389
16แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019607
17แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019626
18ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019715
19ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/20192335
20คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019815