ดาวน์โหลด

แสดง 41 ถึง 60 จาก 70 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
41สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2559เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง12/07/201964
42สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2558เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง12/07/201976
43สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง12/07/201957
44บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/2019109
45แบบโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เอกสารคู่มือ11/07/201973
46ขั้นตอน (Flow Chart) การออกผลการตรวจชันสูตรบาดแผลหรือศพและรายงานการชันสูตรพลิกศพ โรงพยาบาลเลยเอกสารคู่มือ11/07/2019343
47หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลเลยเอกสารเผยแพร่10/07/2019990
48สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง10/07/201956
49แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปี 2562เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง10/07/2019236
50คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201974
51ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/201978
52ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201965
53แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201961
54แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201954
55แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201952
56คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201950
57ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201951
58ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019101
59ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201953
60ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201969