ดาวน์โหลด

แสดง 61 ถึง 80 จาก 86 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
61แบบโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เอกสารคู่มือ11/07/2019148
62ขั้นตอน (Flow Chart) การออกผลการตรวจชันสูตรบาดแผลหรือศพและรายงานการชันสูตรพลิกศพ โรงพยาบาลเลยเอกสารคู่มือ11/07/2019540
63หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลเลยเอกสารเผยแพร่10/07/20191605
64สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง10/07/201997
65แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปี 2562เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง10/07/2019348
66คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019163
67ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019142
68ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019118
69แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019110
70แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019107
71แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019107
72คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201994
73ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019107
74ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019215
75ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019127
76ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019126
77แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201990
78แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019119
79แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019109
80ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019108