ดาวน์โหลด

แสดง 101 ถึง 120 จาก 127 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
101บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/2019880
102แบบโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เอกสารคู่มือ11/07/2019834
103ขั้นตอน (Flow Chart) การออกผลการตรวจชันสูตรบาดแผลหรือศพและรายงานการชันสูตรพลิกศพ โรงพยาบาลเลยเอกสารคู่มือ11/07/20192584
104หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลเลยเอกสารเผยแพร่10/07/20195456
105สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง10/07/2019338
106แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปี 2562เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง10/07/2019939
107คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019550
108ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019994
109ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019449
110แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019383
111แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019352
112แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019688
113คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019767
114ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019437
115ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019863
116ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191422
117ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019441
118แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019444
119แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019420
120แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019366