ดาวน์โหลด

แสดง 101 ถึง 120 จาก 132 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
101รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเอกสารเผยแพร่12/07/2019646
102คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนเอกสารคู่มือ12/07/20191672
103สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2559เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง12/07/2019445
104สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2558เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง12/07/2019469
105สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง12/07/2019553
106บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/20191165
107แบบโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เอกสารคู่มือ11/07/20191064
108ขั้นตอน (Flow Chart) การออกผลการตรวจชันสูตรบาดแผลหรือศพและรายงานการชันสูตรพลิกศพ โรงพยาบาลเลยเอกสารคู่มือ11/07/20193037
109หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลเลยเอกสารเผยแพร่10/07/20196156
110สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง10/07/2019428
111แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปี 2562เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง10/07/20191069
112คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019636
113ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191521
114ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019541
115แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019472
116แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019440
117แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191006
118คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191028
119ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019530
120ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019982