ดาวน์โหลด

แสดง 101 ถึง 120 จาก 131 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
101คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนเอกสารคู่มือ12/07/20191529
102สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2559เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง12/07/2019392
103สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2558เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง12/07/2019406
104สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง12/07/2019483
105บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/20191076
106แบบโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เอกสารคู่มือ11/07/2019980
107ขั้นตอน (Flow Chart) การออกผลการตรวจชันสูตรบาดแผลหรือศพและรายงานการชันสูตรพลิกศพ โรงพยาบาลเลยเอกสารคู่มือ11/07/20192793
108หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โรงพยาบาลเลยเอกสารเผยแพร่10/07/20195744
109สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง10/07/2019375
110แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปี 2562เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง10/07/20191017
111คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019584
112ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191227
113ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019486
114แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019417
115แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019385
116แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019900
117คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019870
118ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019478
119ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019928
120ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191688