ดาวน์โหลด

แสดง 121 ถึง 135 จาก 135 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
121แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019675
122ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019718
123ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20192842
124บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/20191341
125ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191108
126ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019698
127คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191328
128คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019776
129แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019575
130แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019596
131ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019683
132ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/20192247
133ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/2020561
134แบบฟอร์มการเสนอยาเข้า กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป01/06/20201180
135หนังสือให้ความยินยอม Consent Form แบบฟอร์มทั่วไป28/06/2022679