ดาวน์โหลด

แสดง 121 ถึง 135 จาก 135 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
121แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019705
122แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019626
123แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งบกองทุนประกันสังคม งบบริหาร ไม่เกิน 5% (ระดับจังหวัด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง01/08/2019785
124แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2561เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง18/07/20191251
125แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2562เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง18/07/20191150
126แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปี 2561เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง18/07/2019619
127แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปี 2562เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง10/07/20191198
128แผนปฏิบัติราชการ ปี2563เอกสารเผยแพร่27/02/2020596
129โครงการสถานพัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐาน เด็กปฐมวัยสุขภาพดี มีพัฒนาการที่สมวัย ประจำปี 2563เอกสารเผยแพร่19/05/2020523
130ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019753
131ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019665
132ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019733
133ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019715
134ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019793
135ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191139