ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 132 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019417
2ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019568
3ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019476
4ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019425
5แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019440
6แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019478
7แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019505
8ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019515
9ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191791
10บันทึกข้อความแบบฟอร์มทั่วไป12/07/20191117
11ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019956
12ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019503
13คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019974
14แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019953
15คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019614
16แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019417
17แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019447
18ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019515
19ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191370
20ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเลย ใสสะอาด ร่วมต้นทุจริต (MOPH Zero Tolerance ปีงบประมาณ 2563"แบบฟอร์มทั่วไป10/03/2020393