ดาวน์โหลด

แสดง 121 ถึง 133 จาก 133 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
121แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งบกองทุนประกันสังคม งบบริหาร ไม่เกิน 5% (ระดับจังหวัด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง01/08/2019685
122แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2561เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง18/07/20191096
123แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 2562เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง18/07/20191046
124แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปี 2561เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง18/07/2019534
125แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ปี 2562เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง10/07/20191115
126แผนปฏิบัติราชการ ปี2563เอกสารเผยแพร่27/02/2020511
127โครงการสถานพัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐาน เด็กปฐมวัยสุขภาพดี มีพัฒนาการที่สมวัย ประจำปี 2563เอกสารเผยแพร่19/05/2020440
128ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019648
129ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019560
130ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019625
131ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019610
132ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019673
133ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191044