ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 131 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง09/07/2019371
2มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานเอกสารคู่มือ09/07/2019698
3สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2560เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง09/07/2019415
4แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019389
5ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019539
6ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019450
7ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019385
8แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019407
9แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019452
10แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019479
11ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019477
12ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191688
13ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019928
14ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019478
15คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019870
16แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019900
17แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019385
18แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019417
19ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019486
20ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191227