ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 125 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง09/07/2019249
2มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานเอกสารคู่มือ09/07/2019506
3สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2560เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง09/07/2019283
4แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019261
5ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019387
6ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019327
7ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019256
8แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019271
9แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019273
10แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019349
11ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019322
12ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191017
13ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019725
14ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019346
15คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019483
16แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019414
17แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019260
18แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019298
19ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019307
20ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019573