ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 86 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง09/07/201997
2มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานเอกสารคู่มือ09/07/2019201
3สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2560เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง09/07/2019109
4แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019101
5ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019112
6ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019104
7ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019108
8แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019108
9แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019117
10แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201989
11ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019125
12ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019125
13ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019213
14ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019105
15คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201992
16แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019105
17แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019105
18แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019106
19ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019117
20ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019140