ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 127 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง09/07/2019333
2มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานเอกสารคู่มือ09/07/2019661
3สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2560เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง09/07/2019379
4แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019345
5ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019507
6ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019416
7ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019349
8แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019366
9แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019420
10แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019444
11ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019441
12ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191421
13ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019863
14ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019437
15คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019767
16แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019688
17แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019352
18แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019383
19ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019449
20ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019994