ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 58 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง09/07/201938
2มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานเอกสารคู่มือ09/07/201974
3สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2560เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง09/07/201956
4แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201947
5ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201946
6ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201942
7ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201947
8แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201950
9แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201952
10แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201936
11ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201957
12ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201937
13ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201978
14ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201938
15คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201937
16แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201936
17แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201941
18แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201942
19ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201951
20ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/201956