ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 132 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง09/07/2019401
2มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานเอกสารคู่มือ09/07/2019736
3สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2560เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง09/07/2019447
4แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019417
5ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019568
6ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019476
7ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019425
8แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019440
9แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019479
10แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019505
11ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019515
12ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191791
13ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019956
14ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019503
15คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019974
16แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019953
17แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019417
18แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019447
19ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019515
20ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191370