ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 135 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง09/07/2019557
2มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานเอกสารคู่มือ09/07/2019963
3สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ปี 2560เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง09/07/2019663
4แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019741
5ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019777
6ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019653
7ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019601
8แบบใบลาพักผ่อนแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019671
9แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019676
10แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019695
11ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019739
12ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20192915
13ใบเบิกวัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191125
14ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019717
15คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/20191364
16แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019596
17แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019615
18ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัวแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019703
19ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยใหม่แบบฟอร์มทั่วไป09/07/20192292
20คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบฟอร์มทั่วไป09/07/2019798