ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 58 ผลลัพธ์
#หัวข้อเอกสารประเภทวันที่โหลด 
1เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓เอกสารเผยแพร่25/02/20207
2ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ๗๐% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓เอกสารเผยแพร่18/02/20209
3เปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์การแพทย์ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ๗๐% ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓เอกสารเผยแพร่18/02/202011
4ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบริจาค จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปีปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลเลยเอกสารเผยแพร่18/02/202013
5ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลเลยเอกสารเผยแพร่18/02/202022
6แบบใบลาอุปสมบทแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201936
7แบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201936
8ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201937
9คำร้องขออนุมัติเปิดเผยประวัติการรักษาของผู้ป่วยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201937
10สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง09/07/201938
11ใบขอใช้ห้องประชุมแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201938
12แบบใบขอยกเลิกวันลาแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201941
13ใบขอใช้รถพยาบาลโรงพยาบาลเลยแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201942
14แบบใบไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201942
15เเต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 เอกสารเผยแพร่23/12/201944
16สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง10/07/201945
17ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201946
18แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201947
19ขออนุมัติเงินสวัสดิการแบบฟอร์มทั่วไป09/07/201947
20สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง12/07/201949