ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ถึง 17 ธันวาคม 2563