การจัดระบบบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) ในเครือข่ายอำเภอเมืองเลย ประจำปี 2564

การประชุมวิชาการ การจัดระบบบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) ในเครือข่ายอำเภอเมืองเลย ประจำปี 2564

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมภูกระดึง โรงพยาบาลเลย