การยื่นเสนอราคายา ประจำปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลเลย ประกาศสืบราคายาประจำปีงบประมาณ 2567 โดยให้ ยื่นผ่านหน้าเวป รพ.เลย https://www.loeihospital.go.th/internet/

โดยให้ยื่นเข้ามาในระบบ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 - 11 มกราคม 2567 ระหว่างนี้ทางบริษัทสามารถเข้ามาสมัครใช้งาน เพื่อรอเข้าระบบตามเวลาดังกล่าว แต่หากบริษัทใดสมัครใช้งานไว้แล้ว สามารถใช้ username และ passward เดิมได้เลยคะ

ช่องทางติดต่อ มีปัญหาหรือข้อสงสัยสอบถามที่โทร. (042) 862-123 ต่อ 2261(เฉพาะการเข้าระบบ log in) ภายในเวลา 14.00-16.00 น.

ในวันและเวลาราชการ และ ADD LINE ID LINE : stockphamloei (ฝ่ายจัดซื้อ รพ.เลย)