ข่าวสาร-ประกาศ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์
#หัวข้อข่าวสารวันที่ประกาศViews 
1ITA17/02/2021201อ่าน
2ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและอาคารผ่าตัด01/01/20193317อ่าน
3ขอเผยแพร่คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมฯ26/01/202188อ่าน
4ITA ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล EB1–EB215/12/2020372อ่าน
5ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 15/12/2020430อ่าน
6ITA ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล EB6–EB915/12/2020161อ่าน
7ITA ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ EB3–EB515/12/2020267อ่าน
8ITA ตัวชี้วัดท่ี 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร EB22-EB2415/12/202071อ่าน
9ITA ตัวชี้วัดท่ี 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB19-EB2115/12/202064อ่าน
10ITA ตัวชี้วัดท่ี 7 การดําเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต EB16-EB1815/12/202064อ่าน
11ITA ตัวชี้วัดท่ี 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ EB14-EB1515/12/202059อ่าน
12ITA ตัวชี้วัดท่ี 5 การรับสินบน EB1315/12/2020127อ่าน
13ITA ตัวชี้วัดท่ี 4 การส่งเสริมความโปร่งใส EB10–EB1215/12/202055อ่าน
14เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256431/08/202099อ่าน
15ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต07/12/2020207อ่าน
16เชิญผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนสร้าง "อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย"02/09/2020495อ่าน
17ประเมินตนเอง​ เสี่ยงติด​ COVID-19​ หรือไม่22/03/2020683อ่าน
18ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์28/03/20201532อ่าน
19ขอเชิญใส่บาตร​ สวดมนต์​ ทำสมาธิ01/02/2020359อ่าน
20COVID-19 ร้าย อย่างไร ติดอย่างไร22/03/2020314อ่าน