ข่าวสาร-ประกาศ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 22 ผลลัพธ์
#หัวข้อข่าวสารวันที่ประกาศViews 
1ประกาศโรงพยาบาลเลย เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 256402/08/202186อ่าน
2ITA17/02/2021741อ่าน
3ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและอาคารผ่าตัด01/01/20195379อ่าน
4ขอเผยแพร่คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมฯ26/01/2021205อ่าน
5ITA ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล EB1–EB215/12/2020598อ่าน
6ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 15/12/2020574อ่าน
7ITA ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล EB6–EB915/12/2020258อ่าน
8ITA ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ EB3–EB515/12/2020430อ่าน
9ITA ตัวชี้วัดท่ี 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร EB22-EB2415/12/2020119อ่าน
10ITA ตัวชี้วัดท่ี 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB19-EB2115/12/2020114อ่าน
11ITA ตัวชี้วัดท่ี 7 การดําเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต EB16-EB1815/12/2020116อ่าน
12ITA ตัวชี้วัดท่ี 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ EB14-EB1515/12/2020108อ่าน
13ITA ตัวชี้วัดท่ี 5 การรับสินบน EB1315/12/2020302อ่าน
14ITA ตัวชี้วัดท่ี 4 การส่งเสริมความโปร่งใส EB10–EB1215/12/2020104อ่าน
15เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256431/08/2020162อ่าน
16ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต07/12/2020491อ่าน
17เชิญผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนสร้าง "อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย"02/09/2020642อ่าน
18ประเมินตนเอง​ เสี่ยงติด​ COVID-19​ หรือไม่22/03/20201026อ่าน
19ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์28/03/20202501อ่าน
20ขอเชิญใส่บาตร​ สวดมนต์​ ทำสมาธิ01/02/2020523อ่าน