ข่าวสาร-ประกาศ

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์
#หัวข้อข่าวสารวันที่ประกาศViews 
1ITA ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล EB1–EB215/12/2020138อ่าน
2ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 15/12/2020171อ่าน
3ITA ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล EB6–EB915/12/202067อ่าน
4ITA ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ EB3–EB515/12/2020113อ่าน
5ITA ตัวชี้วัดท่ี 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร EB22-EB2415/12/202029อ่าน
6ITA ตัวชี้วัดท่ี 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB19-EB2115/12/202025อ่าน
7ITA ตัวชี้วัดท่ี 7 การดําเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต EB16-EB1815/12/202025อ่าน
8ITA ตัวชี้วัดท่ี 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ EB14-EB1515/12/202021อ่าน
9ITA ตัวชี้วัดท่ี 5 การรับสินบน EB1315/12/202029อ่าน
10ITA ตัวชี้วัดท่ี 4 การส่งเสริมความโปร่งใส EB10–EB1215/12/202021อ่าน
11เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256431/08/202053อ่าน
12ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต07/12/202066อ่าน
13เชิญผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนสร้าง "อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย"02/09/2020362อ่าน
14ประเมินตนเอง​ เสี่ยงติด​ COVID-19​ หรือไม่22/03/2020522อ่าน
15ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์28/03/20201168อ่าน
16ขอเชิญใส่บาตร​ สวดมนต์​ ทำสมาธิ01/02/2020291อ่าน
17COVID-19 ร้าย อย่างไร ติดอย่างไร22/03/2020272อ่าน
18ทุกศุกร์ สุขใจใส่บาตรสวดมนต์ทำสมาธิ07/02/2020365อ่าน
19ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและอาคารผ่าตัด01/01/20192413อ่าน