ข่าวสาร-ประกาศ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 22 ผลลัพธ์
#หัวข้อข่าวสารวันที่ประกาศViews 
1ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและอาคารผ่าตัด01/01/20196353อ่าน
2ประเมินตนเอง​ เสี่ยงติด​ COVID-19​ หรือไม่22/03/20201124อ่าน
3COVID-19 ร้าย อย่างไร ติดอย่างไร22/03/2020485อ่าน
4ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์28/03/20202870อ่าน
5เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256431/08/2020190อ่าน
6เชิญผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนสร้าง "อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย"02/09/2020692อ่าน
7ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต07/12/2020597อ่าน
8ITA ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล EB1–EB215/12/2020746อ่าน
9ITA ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ EB3–EB515/12/2020470อ่าน
10ITA ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล EB6–EB915/12/2020290อ่าน
11ITA ตัวชี้วัดท่ี 4 การส่งเสริมความโปร่งใส EB10–EB1215/12/2020124อ่าน
12ITA ตัวชี้วัดท่ี 5 การรับสินบน EB1315/12/2020338อ่าน
13ITA ตัวชี้วัดท่ี 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ EB14-EB1515/12/2020124อ่าน
14ITA ตัวชี้วัดท่ี 7 การดําเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต EB16-EB1815/12/2020136อ่าน
15ITA ตัวชี้วัดท่ี 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB19-EB2115/12/2020129อ่าน
16ITA ตัวชี้วัดท่ี 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร EB22-EB2415/12/2020134อ่าน
17ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 15/12/2020597อ่าน
18ขอเผยแพร่คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมฯ26/01/2021242อ่าน
19ITA17/02/2021919อ่าน
20ประกาศโรงพยาบาลเลย เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 256402/08/2021172อ่าน