ข่าวสาร-ประกาศ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 101 ผลลัพธ์
#หัวข้อข่าวสารวันที่ประกาศViews 
1บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการ รพ.เลย01/01/201914558อ่าน
2ประเมินตนเอง​ เสี่ยงติด​ COVID-19​ หรือไม่22/03/20202024อ่าน
3COVID-19 ร้าย อย่างไร ติดอย่างไร22/03/20201152อ่าน
4ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์28/03/20204628อ่าน
5เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256431/08/2020532อ่าน
6เชิญผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนสร้าง "อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย"02/09/20201707อ่าน
7ยินดีต้อนรับนายแพทย์บัญชา ผลานุวงษ์16/10/2020652อ่าน
8ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต07/12/20201423อ่าน
9ITA ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล EB1–EB215/12/20201902อ่าน
10ITA ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ EB3–EB515/12/20201374อ่าน
11ITA ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล EB6–EB915/12/2020816อ่าน
12ITA ตัวชี้วัดท่ี 4 การส่งเสริมความโปร่งใส EB10–EB1215/12/2020526อ่าน
13ITA ตัวชี้วัดท่ี 5 การรับสินบน EB1315/12/2020728อ่าน
14ITA ตัวชี้วัดท่ี 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ EB14-EB1515/12/2020440อ่าน
15ITA ตัวชี้วัดท่ี 7 การดําเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต EB16-EB1815/12/2020530อ่าน
16ITA ตัวชี้วัดท่ี 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB19-EB2115/12/2020502อ่าน
17ITA ตัวชี้วัดท่ี 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร EB22-EB2415/12/2020665อ่าน
18ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 15/12/20201080อ่าน
19ITA17/02/20214087อ่าน
20ประกาศโรงพยาบาลเลย เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 256402/08/20211074อ่าน