ข่าวสาร-ประกาศ

แสดง 21 ถึง 40 จาก 48 ผลลัพธ์
#หัวข้อข่าวสารวันที่ประกาศViews 
21MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร31/03/202290อ่าน
22MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล31/03/202291อ่าน
23MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน31/03/202285อ่าน
24MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน16/12/2021238อ่าน
25ITA17/02/20211877อ่าน
26MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน16/12/2021284อ่าน
27MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256517/12/2021250อ่าน
28MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256417/12/2021218อ่าน
29โรงพยาบาลเลย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ28/12/2021218อ่าน
30กบข. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน24/12/2021134อ่าน
31ITA 256416/12/2021190อ่าน
32ประกาศโรงพยาบาลเลย เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 256402/08/2021598อ่าน
33ITA ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล EB1–EB215/12/20201280อ่าน
34ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 15/12/2020763อ่าน
35ITA ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล EB6–EB915/12/2020511อ่าน
36ITA ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ EB3–EB515/12/2020605อ่าน
37ITA ตัวชี้วัดท่ี 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร EB22-EB2415/12/2020233อ่าน
38ITA ตัวชี้วัดท่ี 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB19-EB2115/12/2020227อ่าน
39ITA ตัวชี้วัดท่ี 7 การดําเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต EB16-EB1815/12/2020261อ่าน
40ITA ตัวชี้วัดท่ี 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ EB14-EB1515/12/2020210อ่าน