ข่าวสาร-ประกาศ

แสดง 61 ถึง 75 จาก 75 ผลลัพธ์
#หัวข้อข่าวสารวันที่ประกาศViews 
61ITA ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล EB6–EB915/12/2020748อ่าน
62ITA ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ EB3–EB515/12/20201096อ่าน
63ITA ตัวชี้วัดท่ี 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร EB22-EB2415/12/2020605อ่าน
64ITA ตัวชี้วัดท่ี 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB19-EB2115/12/2020443อ่าน
65ITA ตัวชี้วัดท่ี 7 การดําเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต EB16-EB1815/12/2020471อ่าน
66ITA ตัวชี้วัดท่ี 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ EB14-EB1515/12/2020376อ่าน
67ITA ตัวชี้วัดท่ี 5 การรับสินบน EB1315/12/2020668อ่าน
68ITA ตัวชี้วัดท่ี 4 การส่งเสริมความโปร่งใส EB10–EB1215/12/2020468อ่าน
69เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256431/08/2020470อ่าน
70ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต07/12/20201360อ่าน
71ยินดีต้อนรับนายแพทย์บัญชา ผลานุวงษ์16/10/2020535อ่าน
72เชิญผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนสร้าง "อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย"02/09/20201618อ่าน
73ประเมินตนเอง​ เสี่ยงติด​ COVID-19​ หรือไม่22/03/20201944อ่าน
74ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์28/03/20204416อ่าน
75COVID-19 ร้าย อย่างไร ติดอย่างไร22/03/20201081อ่าน