ข่าวสาร-ประกาศ

แสดง 81 ถึง 100 จาก 101 ผลลัพธ์
#หัวข้อข่าวสารวันที่ประกาศViews 
81MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256417/12/2021535อ่าน
82กบข. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน24/12/2021371อ่าน
83ITA 256416/12/2021535อ่าน
84ประกาศโรงพยาบาลเลย เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 256402/08/20211080อ่าน
85ITA ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล EB1–EB215/12/20201915อ่าน
86ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 15/12/20201092อ่าน
87ITA ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล EB6–EB915/12/2020826อ่าน
88ITA ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ EB3–EB515/12/20201386อ่าน
89ITA ตัวชี้วัดท่ี 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร EB22-EB2415/12/2020675อ่าน
90ITA ตัวชี้วัดท่ี 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB19-EB2115/12/2020516อ่าน
91ITA ตัวชี้วัดท่ี 7 การดําเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต EB16-EB1815/12/2020541อ่าน
92ITA ตัวชี้วัดท่ี 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ EB14-EB1515/12/2020453อ่าน
93ITA ตัวชี้วัดท่ี 5 การรับสินบน EB1315/12/2020740อ่าน
94ITA ตัวชี้วัดท่ี 4 การส่งเสริมความโปร่งใส EB10–EB1215/12/2020538อ่าน
95เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256431/08/2020535อ่าน
96ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต07/12/20201426อ่าน
97ยินดีต้อนรับนายแพทย์บัญชา ผลานุวงษ์16/10/2020663อ่าน
98เชิญผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนสร้าง "อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย"02/09/20201715อ่าน
99ประเมินตนเอง​ เสี่ยงติด​ COVID-19​ หรือไม่22/03/20202028อ่าน
100ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์28/03/20204645อ่าน