ข่าวสาร-ประกาศ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 48 ผลลัพธ์
#หัวข้อข่าวสารวันที่ประกาศViews 
1ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและอาคารผ่าตัด01/01/20199861อ่าน
2ประเมินตนเอง​ เสี่ยงติด​ COVID-19​ หรือไม่22/03/20201564อ่าน
3COVID-19 ร้าย อย่างไร ติดอย่างไร22/03/2020784อ่าน
4ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์28/03/20203710อ่าน
5เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256431/08/2020315อ่าน
6เชิญผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนสร้าง "อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย"02/09/20201110อ่าน
7ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต07/12/2020953อ่าน
8ITA ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล EB1–EB215/12/20201280อ่าน
9ITA ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ EB3–EB515/12/2020605อ่าน
10ITA ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล EB6–EB915/12/2020511อ่าน
11ITA ตัวชี้วัดท่ี 4 การส่งเสริมความโปร่งใส EB10–EB1215/12/2020219อ่าน
12ITA ตัวชี้วัดท่ี 5 การรับสินบน EB1315/12/2020462อ่าน
13ITA ตัวชี้วัดท่ี 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ EB14-EB1515/12/2020210อ่าน
14ITA ตัวชี้วัดท่ี 7 การดําเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต EB16-EB1815/12/2020261อ่าน
15ITA ตัวชี้วัดท่ี 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB19-EB2115/12/2020227อ่าน
16ITA ตัวชี้วัดท่ี 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร EB22-EB2415/12/2020233อ่าน
17ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 15/12/2020762อ่าน
18ITA17/02/20211876อ่าน
19ประกาศโรงพยาบาลเลย เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 256402/08/2021598อ่าน
20EB 5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 256515/11/2021285อ่าน