ข่าวสาร-ประกาศ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 101 ผลลัพธ์
#หัวข้อข่าวสารวันที่ประกาศViews 
1COVID-19 ร้าย อย่างไร ติดอย่างไร22/03/20201161อ่าน
2EB 5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 256531/08/2022741อ่าน
3ITA17/02/20214124อ่าน
4ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 15/12/20201090อ่าน
5ITA 256416/12/2021533อ่าน
6ITA 256516/12/20211101อ่าน
7ITA ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล EB1–EB215/12/20201915อ่าน
8ITA ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ EB3–EB515/12/20201383อ่าน
9ITA ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล EB6–EB915/12/2020826อ่าน
10ITA ตัวชี้วัดท่ี 4 การส่งเสริมความโปร่งใส EB10–EB1215/12/2020537อ่าน
11ITA ตัวชี้วัดท่ี 5 การรับสินบน EB1315/12/2020738อ่าน
12ITA ตัวชี้วัดท่ี 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ EB14-EB1515/12/2020453อ่าน
13ITA ตัวชี้วัดท่ี 7 การดําเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต EB16-EB1815/12/2020540อ่าน
14ITA ตัวชี้วัดท่ี 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB19-EB2115/12/2020512อ่าน
15ITA ตัวชี้วัดท่ี 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร EB22-EB2415/12/2020674อ่าน
16MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน16/12/2021699อ่าน
17MOIT 10 (MOPH ITA 2567)25/03/202481อ่าน
18MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน31/03/2023218อ่าน
19MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน31/03/2022372อ่าน
20MOIT 11 (MOPH ITA 2567)25/03/202461อ่าน