ข่าวสาร-ประกาศ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์
#หัวข้อข่าวสารวันที่ประกาศViews 
1COVID-19 ร้าย อย่างไร ติดอย่างไร22/03/2020329อ่าน
2ITA17/02/2021284อ่าน
3ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 15/12/2020465อ่าน
4ITA ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล EB1–EB215/12/2020404อ่าน
5ITA ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ EB3–EB515/12/2020288อ่าน
6ITA ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล EB6–EB915/12/2020177อ่าน
7ITA ตัวชี้วัดท่ี 4 การส่งเสริมความโปร่งใส EB10–EB1215/12/202065อ่าน
8ITA ตัวชี้วัดท่ี 5 การรับสินบน EB1315/12/2020168อ่าน
9ITA ตัวชี้วัดท่ี 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ EB14-EB1515/12/202069อ่าน
10ITA ตัวชี้วัดท่ี 7 การดําเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต EB16-EB1815/12/202078อ่าน
11ITA ตัวชี้วัดท่ี 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB19-EB2115/12/202073อ่าน
12ITA ตัวชี้วัดท่ี 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร EB22-EB2415/12/202081อ่าน
13ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและอาคารผ่าตัด01/01/20193601อ่าน
14ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์28/03/20201708อ่าน
15ขอเชิญใส่บาตร​ สวดมนต์​ ทำสมาธิ01/02/2020387อ่าน
16ขอเผยแพร่คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมฯ26/01/2021115อ่าน
17ทุกศุกร์ สุขใจใส่บาตรสวดมนต์ทำสมาธิ07/02/2020449อ่าน
18ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต07/12/2020258อ่าน
19ประเมินตนเอง​ เสี่ยงติด​ COVID-19​ หรือไม่22/03/2020736อ่าน
20เชิญผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนสร้าง "อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย"02/09/2020515อ่าน