ข่าวสาร-ประกาศ

แสดง 61 ถึง 80 จาก 424 ผลลัพธ์
#หัวข้อข่าวสารวันที่ประกาศViews 
61ประกาศประกวดราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/2024107อ่าน
62ประกาศประกวดราคาซื้อตลับคาสเซ็ทของแก๊สไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15/03/202462อ่าน
63ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกําลังไม่น้อยกว่า ๑๕ kw (Fluoroscopy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15/03/202473อ่าน
64ขออนุมัติประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบริจาค โรงพยาบาลเลย ปีงบประมาณ 256711/03/2024112อ่าน
65ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗11/03/2024118อ่าน
66ประกาศจังหวัดเลย เรื่องยกเลิก ประกวดราคาซื้อยา Insulin human ๓๐ iu/๑ mL + isophane insulin ๗๐ iu/๑ mL suspension for injection, ๓ mL cartridge ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)08/03/202472อ่าน
67ประกวดราคาซื้อยา Azithromycin 500 mg powder for solution for infusion วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)08/03/2024106อ่าน
68เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗08/03/202496อ่าน
69ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗08/03/202469อ่าน
70ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอากาศอัดทางการแพทย์และเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/03/202497อ่าน
71ประกวดราคาซื้อยา Silodosin ๔ mg film-coated tablet วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)04/03/202475อ่าน
72ประกวดราคาซื้อยา Fluticasone propionate 50 mcg/1 dose + salmeterol 25 mcg/1 dose pressurised inhalation, suspension, 120 dose actuation วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21/02/202489อ่าน
73ประกวดราคาซื้อยา Insulin human ๓๐ iu/๑ mL + isophane insulin ๗๐ iu/๑ mL suspension for injection, ๓ mL cartridge วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21/02/202480อ่าน
74ประกวดราคาซื้อยา Ispaghula husk 3.5 g/5 g granules for oral solution, 5 g sachet วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21/02/202478อ่าน
75ประกวดราคาซื้อยา Vinpocetine 10 mg tablet วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding21/02/202499อ่าน
76ประกาศ ประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20/02/202493อ่าน
77ประกวดราคาซื้อยา Desferrioxamine mesilate 500 mg powder for solution for injection/infusion วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12/02/2024116อ่าน
78ประกวดราคาซื้อยา Alteplase ๕๐ mg powder and solvent for solution for injection/infusion วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12/02/202472อ่าน
79ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติ (Complete Blood Count) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)12/02/2024120อ่าน
80ประกวดราคาซื้อยา Valproate sodium 500 mg prolonged-release tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07/02/2024113อ่าน