ข่าวสาร-ประกาศ

แสดง 81 ถึง 100 จาก 424 ผลลัพธ์
#หัวข้อข่าวสารวันที่ประกาศViews 
81ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗06/02/2024131อ่าน
82ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗06/02/2024175อ่าน
83ประกวดราคาซื้อยา Poractant alfa 80 mg/1 mL endotracheopulmonary instillation, suspension, 1.5 mL vial วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)05/02/2024148อ่าน
84ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗02/02/2024158อ่าน
85ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/01/2024115อ่าน
86ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗29/01/2024100อ่าน
87ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24/01/2024147อ่าน
88ประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23/01/2024150อ่าน
89ประกวดราคาซื้อยา Piperacillin 4 g+Tazobactam 500 mg powder for solution for injection/infusion วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23/01/2024147อ่าน
90ประกวดราคาซื้อยา Meropenem 1 g powder for solution for injection/infusion วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17/01/2024159อ่าน
91ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องมือตรวจหู คอ จมูกและวิดีทัศน์ ชุดใหญ่ ด้วยวิธีเชิญเข้าร่วมเสนอราคา11/01/2024119อ่าน
92ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)03/01/2024104อ่าน
93MOIT 4 (MOPH ITA 2567)28/12/2023129อ่าน
94MOIT 3 (MOPH ITA 2567)28/12/2023118อ่าน
95MOIT 2 (MOPH ITA 2567)28/12/2023157อ่าน
96ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ชุดที่ 1)18/12/2023330อ่าน
97MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256614/12/2022430อ่าน
98ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจอัตโนมัติชนิดมีปริมาณเม็ดเลือดขาวต่ำ (Apheresis Set) พร้อมชุดเจาะเก็บส่วนประกอบโลหิตและน้ำยา PAS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20/11/2023246อ่าน
99ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารกายภาพบำบัดและเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลเลย โดยวิธีเชิญให้เสนอราคา01/11/2023128อ่าน
100ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน ๗ รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)02/11/2023187อ่าน