ข่าวสาร-ประกาศ

แสดง 61 ถึง 80 จาก 427 ผลลัพธ์
#หัวข้อข่าวสารวันที่ประกาศViews 
61ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกายใช้คลื่นช็อกเป็นพลังงานกระแทกนิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/202489อ่าน
62ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกําลังไม่น้อยกว่า ๑๕ kw (Fluoroscopy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15/03/202475อ่าน
63ประกาศประกวดราคาซื้อตลับคาสเซ็ทของแก๊สไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15/03/202464อ่าน
64ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗11/03/2024125อ่าน
65ขออนุมัติประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบริจาค โรงพยาบาลเลย ปีงบประมาณ 256711/03/2024115อ่าน
66ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗08/03/202470อ่าน
67เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗08/03/202496อ่าน
68ประกวดราคาซื้อยา Azithromycin 500 mg powder for solution for infusion วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)08/03/2024107อ่าน
69ประกาศจังหวัดเลย เรื่องยกเลิก ประกวดราคาซื้อยา Insulin human ๓๐ iu/๑ mL + isophane insulin ๗๐ iu/๑ mL suspension for injection, ๓ mL cartridge ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)08/03/202472อ่าน
70ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอากาศอัดทางการแพทย์และเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/03/202498อ่าน
71EB 5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 256706/03/202459อ่าน
72ประกวดราคาซื้อยา Silodosin ๔ mg film-coated tablet วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)04/03/202475อ่าน
73ประกวดราคาซื้อยา Vinpocetine 10 mg tablet วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding21/02/2024101อ่าน
74ประกวดราคาซื้อยา Ispaghula husk 3.5 g/5 g granules for oral solution, 5 g sachet วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21/02/202480อ่าน
75ประกวดราคาซื้อยา Insulin human ๓๐ iu/๑ mL + isophane insulin ๗๐ iu/๑ mL suspension for injection, ๓ mL cartridge วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21/02/202482อ่าน
76ประกวดราคาซื้อยา Fluticasone propionate 50 mcg/1 dose + salmeterol 25 mcg/1 dose pressurised inhalation, suspension, 120 dose actuation วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21/02/202491อ่าน
77ประกาศ ประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20/02/202494อ่าน
78ประกวดราคาซื้อยา Desferrioxamine mesilate 500 mg powder for solution for injection/infusion วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12/02/2024120อ่าน
79ประกวดราคาซื้อยา Alteplase ๕๐ mg powder and solvent for solution for injection/infusion วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12/02/202476อ่าน
80ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติ (Complete Blood Count) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)12/02/2024122อ่าน