ข่าวสาร-ประกาศ

แสดง 101 ถึง 120 จาก 424 ผลลัพธ์
#หัวข้อข่าวสารวันที่ประกาศViews 
101ประกวดราคาซื้อยา Leflunomide 20 mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17/08/2023182อ่าน
102ประกวดราคาซื้อยา Meropenem 1 g powder for solution for injection/infusion ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16/05/2023261อ่าน
103ประกวดราคาซื้อยา Meropenem 1 g powder for solution for injection/infusion วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17/01/2024159อ่าน
104ประกวดราคาซื้อยา Meropenem 1 gm powder for solution injection/infusion 30/11/2020836อ่าน
105ประกวดราคาซื้อยา Methyldopa ๒๕๐ mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28/02/2023430อ่าน
106ประกวดราคาซื้อยา Nicardipine hydrochloride ๑๐ mg/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL ampoule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)02/09/2022260อ่าน
107ประกวดราคาซื้อยา Octreotide 100 mcg/1 mL solution for injection, 1 mL ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27/07/2022439อ่าน
108ประกวดราคาซื้อยา Pioglitazone ๓๐ mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/08/2022436อ่าน
109ประกวดราคาซื้อยา Piperacillin 4 g + Tazobactam 500 mg powder for solution for injection/infusion ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)06/06/2022405อ่าน
110ประกวดราคาซื้อยา Piperacillin 4 g+Tazobactam 500 mg powder for solution for injection/infusion วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23/01/2024147อ่าน
111ประกวดราคาซื้อยา Poractant alfa 80 mg/1 mL endotracheopulmonary instillation, suspension, 1.5 mL vial วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)05/02/2024148อ่าน
112ประกวดราคาซื้อยา Poractant alfa ๘๐ mg/๑ mL endotracheopulmonary instillation, suspension,๑.๕ mL vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)05/07/2022301อ่าน
113ประกวดราคาซื้อยา Poractant alfa ๘๐ mg/๑ mL endotracheopulmonary instillation, suspension,๑.๕ mL vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 209/08/2022352อ่าน
114ประกวดราคาซื้อยา Pyridostigmine bromide 60 mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)02/09/2022723อ่าน
115ประกวดราคาซื้อยา Rabies vaccine (vero cell) 2.5 iu powder and solvent for solution for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26/05/2022415อ่าน
116ประกวดราคาซื้อยา Sevoflurane ๑๐๐ mL/๑๐๐ mL inhalation vapour, liquid, ๒๕๐ mL bottle ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19/06/2023196อ่าน
117ประกวดราคาซื้อยา Sevoflurane 100 mL/100 mL inhalation vapour, liquid, 250 mL bottle ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17/06/202418อ่าน
118ประกวดราคาซื้อยา Silodosin ๔ mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31/05/2023156อ่าน
119ประกวดราคาซื้อยา Silodosin ๔ mg film-coated tablet วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)04/03/202475อ่าน
120ประกวดราคาซื้อยา Sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL irrigation solution, ๑ L bottle ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24/02/2023234อ่าน