ข่าวสาร-ประกาศ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 579 ผลลัพธ์
#หัวข้อข่าวสารวันที่ประกาศViews 
1ประกวดราคาซื้อถุงมือใช้แล้วทิ้ง ทุกขนาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24/06/20247อ่าน
2ประกาศประกวดราคาซื้อIntravenous Catheter จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/06/20247อ่าน
3ประกวดราคาซื้อยา Fosfomycin 4 g powder for solution for infusion ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24/06/202410อ่าน
4ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)21/06/202413อ่าน
5ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17/06/202420อ่าน
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ Hb Typing พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ชนิด Hb typing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17/06/202420อ่าน
7ประกวดราคาซื้อยา Sevoflurane 100 mL/100 mL inhalation vapour, liquid, 250 mL bottle ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17/06/202422อ่าน
8ประกาศแประกวดราคาซื้อระบบ Smart EOS พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e- bidding)13/06/202427อ่าน
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Hyaluronate sodium 180 mg/100 mL eye drops, solution, 0.45 mL unit dose ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12/06/202428อ่าน
10ประกวดราคาซื้อยา Sodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion, 1 L bag วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13/06/202428อ่าน
11ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค หมวดอาหารสด จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/202428อ่าน
12ประกวดราคาซื้อยา Sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for injection/infusion, ๑๐๐ mL bag วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14/06/202434อ่าน
13ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดขาว CD๔ อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดขาว CD ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)04/06/202436อ่าน
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยเอกซเรย์เต้านมระบบ ดิจิตอล (Digital Mammogram) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11/06/202436อ่าน
15ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องฉุกเฉิน และห้องแยกโรค อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/06/202436อ่าน
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณความละเอียดสูงสำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/05/202437อ่าน
17ประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดปราศจากเชื้อ ทุกขนาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/06/202440อ่าน
18ประกวดราคาซื้อเครื่องสวนหัวใจระนาบเดี่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14/05/202441อ่าน
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดบรรจุเกล็ดเลือดสำหรับ Pool Platelet (LDPPC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30/04/202444อ่าน
20ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ Hb Typing พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ชนิด Hb typing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23/05/202444อ่าน