ข่าวสาร-ประกาศ

แสดง 101 ถึง 120 จาก 579 ผลลัพธ์
#หัวข้อข่าวสารวันที่ประกาศViews 
101ประกวดราคาซื้อยา Ispaghula husk 3.5 g/5 g granules for oral solution, 5 g sachet วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21/02/202480อ่าน
102ประกวดราคาซื้อยา Vinpocetine 10 mg tablet วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding21/02/2024101อ่าน
103ประกาศ ประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20/02/202494อ่าน
104ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20/02/202490อ่าน
105ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20/02/202494อ่าน
106ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15/02/202487อ่าน
107ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Piperacillin 4 g + tazobactam 500 mg powder for solution for injection/infusion, 1 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15/02/202477อ่าน
108ประกวดราคาซื้อยา Desferrioxamine mesilate 500 mg powder for solution for injection/infusion วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12/02/2024120อ่าน
109ประกวดราคาซื้อยา Alteplase ๕๐ mg powder and solvent for solution for injection/infusion วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12/02/202476อ่าน
110ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติ (Complete Blood Count) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)12/02/2024122อ่าน
111ประกวดราคาซื้อยา Valproate sodium 500 mg prolonged-release tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07/02/2024113อ่าน
112ประกวดราคาซื้อยา Poractant alfa 80 mg/1 mL endotracheopulmonary instillation, suspension, 1.5 mL vial วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)05/02/2024151อ่าน
113ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗02/02/2024160อ่าน
114ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติ (Complete Blood Count) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)02/02/202493อ่าน
115ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/01/2024115อ่าน
116ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25/01/2024125อ่าน
117ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24/01/2024149อ่าน
118ประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23/01/2024151อ่าน
119ประกวดราคาซื้อยา Piperacillin 4 g+Tazobactam 500 mg powder for solution for injection/infusion วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23/01/2024153อ่าน
120ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/01/2024108อ่าน