ข่าวสาร-ประกาศ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 425 ผลลัพธ์
#หัวข้อข่าวสารวันที่ประกาศViews 
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ ชนิดซับซ้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)08/11/202283อ่าน
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง (High power laser therapy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11/02/2021442อ่าน
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดชันสูตรศพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11/11/202265อ่าน
4 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)05/08/2022126อ่าน
5COVID-19 ร้าย อย่างไร ติดอย่างไร22/03/2020940อ่าน
6EB 5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 256531/08/2022488อ่าน
7ITA17/02/20212481อ่าน
8ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 15/12/2020861อ่าน
9ITA 256416/12/2021285อ่าน
10ITA 256516/12/2021780อ่าน
11ITA ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล EB1–EB215/12/20201520อ่าน
12ITA ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ EB3–EB515/12/2020725อ่าน
13ITA ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล EB6–EB915/12/2020592อ่าน
14ITA ตัวชี้วัดท่ี 4 การส่งเสริมความโปร่งใส EB10–EB1215/12/2020326อ่าน
15ITA ตัวชี้วัดท่ี 5 การรับสินบน EB1315/12/2020532อ่าน
16ITA ตัวชี้วัดท่ี 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ EB14-EB1515/12/2020270อ่าน
17ITA ตัวชี้วัดท่ี 7 การดําเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต EB16-EB1815/12/2020343อ่าน
18ITA ตัวชี้วัดท่ี 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB19-EB2115/12/2020301อ่าน
19ITA ตัวชี้วัดท่ี 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร EB22-EB2415/12/2020403อ่าน
20MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน16/12/2021437อ่าน