ข่าวสาร-ประกาศ

แสดง 101 ถึง 120 จาก 750 ผลลัพธ์
#หัวข้อข่าวสารวันที่ประกาศViews 
101ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอากาศอัดทางการแพทย์และเครื่องผลิต สุญญากาศทางการแพทย์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20/03/202477อ่าน
102บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการ รพ.เลย01/01/201914631อ่าน
103ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22/03/2024104อ่าน
104ประกาศประกวดราคาซื้อIntravenous Catheter No.๒๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/03/202484อ่าน
105ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test พร้อมน้ำยาตรวจหาปริมาณ HPV DNA Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22/03/202476อ่าน
106เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗21/03/202462อ่าน
107ประกาศประกวดราคาซื้อถุงเลือดสำหรับเจาะเก็บโลหิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20/03/202468อ่าน
108ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test พร้อมน้ำยาตรวจหาปริมาณ HPV DNA Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14/03/202487อ่าน
109ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกายใช้คลื่นช็อกเป็นพลังงานกระแทกนิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/202487อ่าน
110ประกาศประกวดราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/2024107อ่าน
111แถลงการณ์โรงพยาบาลเลย กรณีข่าวคุณพ่อขี่รถซาเล้งพาลูกน้อยผ่าตัดสมองจาก จ.เลย ไปรับยาที่ รพ.นครสวรรค์15/03/2024167อ่าน
112ประกาศประกวดราคาซื้อตลับคาสเซ็ทของแก๊สไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15/03/202462อ่าน
113ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกําลังไม่น้อยกว่า ๑๕ kw (Fluoroscopy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15/03/202473อ่าน
114ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดแบบสมบูรณ์อัตโนมัติ (Complete Blood Count) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13/03/202474อ่าน
115ขออนุมัติประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบริจาค โรงพยาบาลเลย ปีงบประมาณ 256711/03/2024112อ่าน
116ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗11/03/2024118อ่าน
117ประกาศจังหวัดเลย เรื่องยกเลิก ประกวดราคาซื้อยา Insulin human ๓๐ iu/๑ mL + isophane insulin ๗๐ iu/๑ mL suspension for injection, ๓ mL cartridge ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)08/03/202472อ่าน
118ประกวดราคาซื้อยา Azithromycin 500 mg powder for solution for infusion วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)08/03/2024106อ่าน
119เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗08/03/202496อ่าน
120ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗08/03/202469อ่าน