ข่าวสาร-ประกาศ

แสดง 121 ถึง 140 จาก 750 ผลลัพธ์
#หัวข้อข่าวสารวันที่ประกาศViews 
121ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอากาศอัดทางการแพทย์และเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/03/202497อ่าน
122ประกวดราคาซื้อยา Silodosin ๔ mg film-coated tablet วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)04/03/202475อ่าน
123ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Desferrioxamine mesilate 500 mg powder for solution for injection/ infusion ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)04/03/202496อ่าน
124ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Alteplase ๕๐ mg powder and solvent for solution for injection/infusion ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)04/03/202476อ่าน
125ประกาศผลการประกวดผลงานวิชาการมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลเลย ประจำปี 256727/02/2024131อ่าน
126ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Valproate sodium 500 mg prolonged-release tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22/02/202492อ่าน
127ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Poractant alfa 80 mg/1 mL endotracheopulmonary instillation, suspension, 1.5 mL vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22/02/202477อ่าน
128ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23/02/202480อ่าน
129ประกาศโรงพยาบาลเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งต่าง ๆ23/02/2024997อ่าน
130ประกวดราคาซื้อยา Fluticasone propionate 50 mcg/1 dose + salmeterol 25 mcg/1 dose pressurised inhalation, suspension, 120 dose actuation วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21/02/202489อ่าน
131ประกวดราคาซื้อยา Insulin human ๓๐ iu/๑ mL + isophane insulin ๗๐ iu/๑ mL suspension for injection, ๓ mL cartridge วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21/02/202480อ่าน
132ประกวดราคาซื้อยา Ispaghula husk 3.5 g/5 g granules for oral solution, 5 g sachet วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21/02/202478อ่าน
133ประกวดราคาซื้อยา Vinpocetine 10 mg tablet วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding21/02/202499อ่าน
134ประกาศ ประกวดราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20/02/202493อ่าน
135ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20/02/202489อ่าน
136ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20/02/202491อ่าน
137ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15/02/202485อ่าน
138ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Piperacillin 4 g + tazobactam 500 mg powder for solution for injection/infusion, 1 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15/02/202474อ่าน
139ประกาศโรงพยาบาลเลย - ทำลายแฟ้มประวัติเวชระเบียนผู้ป่วย13/02/2024172อ่าน
140ประกวดราคาซื้อยา Desferrioxamine mesilate 500 mg powder for solution for injection/infusion วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12/02/2024116อ่าน