ข่าวสาร-ประกาศ

แสดง 141 ถึง 160 จาก 586 ผลลัพธ์
#หัวข้อข่าวสารวันที่ประกาศViews 
141MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน31/03/2023123อ่าน
142MOIT 9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน31/03/2023156อ่าน
143MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 256631/03/2023203อ่าน
144MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล31/03/2023189อ่าน
145ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Rabies immunoglobulin (horse) 1,000 iu/5 mL solution for injection,5 mL vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31/03/2023105อ่าน
146ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Rabeprazole sodium 20 mg gastro-resistant tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31/03/2023131อ่าน
147ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Hydralazine hydrochloride 25 mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27/03/2023127อ่าน
148ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256629/03/2023134อ่าน
149ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Methyldopa ๒๕๐ mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27/03/2023111อ่าน
150ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖21/03/2023177อ่าน
151ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาซื้อยา Cyclosporine 100 mg capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21/03/2023157อ่าน
152ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Rabies immunoglobulin (horse) 1,000 iu/5 mL solution for injection, 5 mL vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10/03/2023165อ่าน
153ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Rabeprazole sodium 20 mg gastro-resistant tablet วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10/03/2023234อ่าน
154ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Gatifloxacin ๓๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๕ mL bottle ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)08/03/2023144อ่าน
155ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Hyaluronate sodium ๑๘๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๔๕ mL unit dose ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)08/03/2023149อ่าน
156ประกวดราคาซื้อยา Hydralazine hydrochloride ๒๕ mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28/02/2023163อ่าน
157ประกวดราคาซื้อยา Methyldopa ๒๕๐ mg film-coated tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28/02/2023221อ่าน
158ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6624/02/2023171อ่าน
159ประกวดราคาซื้อยา Sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL irrigation solution, ๑ L bottle ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24/02/2023159อ่าน
160ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล (PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16/02/2023155อ่าน