ข่าวสาร-ประกาศ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 362 ผลลัพธ์
#หัวข้อข่าวสารวันที่ประกาศViews 
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง (High power laser therapy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11/02/2021299อ่าน
2 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)05/08/202224อ่าน
3COVID-19 ร้าย อย่างไร ติดอย่างไร22/03/2020784อ่าน
4EB 5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 256515/11/2021285อ่าน
5ITA17/02/20211876อ่าน
6ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 15/12/2020762อ่าน
7ITA 256416/12/2021190อ่าน
8ITA 256516/12/2021589อ่าน
9ITA ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล EB1–EB215/12/20201280อ่าน
10ITA ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ EB3–EB515/12/2020604อ่าน
11ITA ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล EB6–EB915/12/2020511อ่าน
12ITA ตัวชี้วัดท่ี 4 การส่งเสริมความโปร่งใส EB10–EB1215/12/2020219อ่าน
13ITA ตัวชี้วัดท่ี 5 การรับสินบน EB1315/12/2020462อ่าน
14ITA ตัวชี้วัดท่ี 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ EB14-EB1515/12/2020210อ่าน
15ITA ตัวชี้วัดท่ี 7 การดําเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต EB16-EB1815/12/2020261อ่าน
16ITA ตัวชี้วัดท่ี 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB19-EB2115/12/2020226อ่าน
17ITA ตัวชี้วัดท่ี 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร EB22-EB2415/12/2020233อ่าน
18MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน16/12/2021238อ่าน
19MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน31/03/202258อ่าน
20MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน31/03/202260อ่าน