ข่าวสาร-ประกาศ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 158 ผลลัพธ์
#หัวข้อข่าวสารวันที่ประกาศViews 
1COVID-19 ร้าย อย่างไร ติดอย่างไร22/03/2020275อ่าน
2ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 15/12/2020210อ่าน
3ITA ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล EB1–EB215/12/2020196อ่าน
4ITA ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ EB3–EB515/12/2020131อ่าน
5ITA ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล EB6–EB915/12/202085อ่าน
6ITA ตัวชี้วัดท่ี 4 การส่งเสริมความโปร่งใส EB10–EB1215/12/202023อ่าน
7ITA ตัวชี้วัดท่ี 5 การรับสินบน EB1315/12/202033อ่าน
8ITA ตัวชี้วัดท่ี 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ EB14-EB1515/12/202025อ่าน
9ITA ตัวชี้วัดท่ี 7 การดําเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต EB16-EB1815/12/202030อ่าน
10ITA ตัวชี้วัดท่ี 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB19-EB2115/12/202029อ่าน
11ITA ตัวชี้วัดท่ี 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร EB22-EB2415/12/202034อ่าน
12ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและอาคารผ่าตัด01/01/20192446อ่าน
13ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์28/03/20201196อ่าน
14ขอเชิญใส่บาตร​ สวดมนต์​ ทำสมาธิ01/02/2020301อ่าน
15ขอเผยแพร่คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมฯ26/01/202110อ่าน
16ทดสอบ26/01/20217อ่าน
17ทุกศุกร์ สุขใจใส่บาตรสวดมนต์ทำสมาธิ07/02/2020372อ่าน
18ประกวดราคา ซื้อยา Alteplase 50 mg powder and solvent for solution for injection โดยวิธีคัดเลือก 11/06/2020169อ่าน
19ประกวดราคา ซื้อยา Carvedilol ๖.๒๕ mg tablet โดยวิธีคัดเลือก 10/06/2020173อ่าน
20ประกวดราคา ซื้อยา Fluticasone ๕๐ mcg/๑ dose + salmeterol ๒๕ mcg/๑ dose pressurised inhalation, suspension, ๑๒๐ dose actuation โดยวิธีคัดเลือก 11/06/2020185อ่าน