ข่าวสาร-ประกาศ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 269 ผลลัพธ์
#หัวข้อข่าวสารวันที่ประกาศViews 
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง (High power laser therapy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11/02/2021185อ่าน
2COVID-19 ร้าย อย่างไร ติดอย่างไร22/03/2020526อ่าน
3EB 5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 256515/11/2021157อ่าน
4ITA17/02/20211131อ่าน
5ITA (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 15/12/2020615อ่าน
6ITA 256416/12/202170อ่าน
7ITA 256516/12/2021197อ่าน
8ITA ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล EB1–EB215/12/2020902อ่าน
9ITA ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ EB3–EB515/12/2020506อ่าน
10ITA ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล EB6–EB915/12/2020311อ่าน
11ITA ตัวชี้วัดท่ี 4 การส่งเสริมความโปร่งใส EB10–EB1215/12/2020137อ่าน
12ITA ตัวชี้วัดท่ี 5 การรับสินบน EB1315/12/2020369อ่าน
13ITA ตัวชี้วัดท่ี 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ EB14-EB1515/12/2020137อ่าน
14ITA ตัวชี้วัดท่ี 7 การดําเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต EB16-EB1815/12/2020149อ่าน
15ITA ตัวชี้วัดท่ี 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB19-EB2115/12/2020142อ่าน
16ITA ตัวชี้วัดท่ี 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร EB22-EB2415/12/2020148อ่าน
17MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน16/12/202189อ่าน
18MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน16/12/2021164อ่าน
19MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256417/12/202169อ่าน
20MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256517/12/2021103อ่าน