บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการ รพ.เลย

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการ โรงพยาบาลเลย
สามารถบริจาคเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเลย
 

ชื่อบัญชี : เงินบริจาคของโรงพยาบาลเลย
เลขบัญชี : 403-0-92099-3
"สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า"
 

โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านช่องทาง ID LINE : 0652371494loei
หรือติดต่อ คุณจีรพันธ์ เวศมโน โทร. 083-3434694 
คุณบงกชกร ธนะสีลังกูร โทร. 083-3461729
ที่อยู่ : 32/1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000