ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและอาคารผ่าตัด

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบทุนก่อสร้าง อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 3 ชั้น และอาคารผ่าตัด ผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย

บริจาคเงินร่วมสมทบทุนก่อสร้างได้ที่ โรงพยาบาลเลย โทร. 042-862123 ต่อ 2263

หรือโอนเงินเข้าบัญชี วัดป่าห้วยกุ่มเพื่อสร้างตึก 10 ชั้น รพ.เลย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเลย เลขที่บัญชี 648-2-64741-6