ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)จำนวน 6 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลเลย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 6 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพหรือตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพที่ยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพ) จำนวน 5 อัตรา

2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา

6. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ