ประกาศโรงพยาบาลเลย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลเลย จำนวน 5 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลเลย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพหรือตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพที่ยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพ) จำนวน 2 อัตรา 

2. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา 

3. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา 

4. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม) จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2567 – 20 มิถุนายน 2567

วิธีการสมัคร 1. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงานตามเอกสารแนบท้าย กรอกเอกสารแล้วนำมายื่นได้ที่หน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย

                  2. สมัครด้วยตนเองได้ที่หน้าห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลย

                  ตามวันและเวลาราชการ (ช่วงเช้าเวลา 08.30 น. - 12.00 น. และช่วงบ่าย 13.00 น. - 16.30 น.)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ