COVID-19 ร้าย อย่างไร ติดอย่างไร

https://youtu.be/6zY6GpapaEMคลิ๊บ ง่ายๆ ให้เข้าใจว่า COVID-19 ร้าย อย่างไร ติดอย่างไร ระบาดยังไง ทำไมต้องกักตัว 14 วัน และปู่ยาตายายทำไมเสี่ยงตายถ้าหลานติด ..ฝีมือลูกสาว หมอจ๊วด เลขาแพทยสภา ..ชวนให้เด็กๆดูกันนะครับ https://youtu.be/6zY6GpapaEM

Recent Posts

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammogram) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โรงพยาบาลเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ สำหรับแบบห้องผู้ป่วยพิเศษ (ชนิดมีห้องน้ำด้านหน้า) หรือแบบใกล้เคียง เป็น Modifier AIR โรงพยาบาลเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

Tags